Política de Privacitat

Marc Chavarria Serveis S.L. està compromesa amb la protecció de les dades personals dels seus usuaris i clients. A través d’aquesta política de privacitat, expliquem quines dades recopilem, per què les recopilem i com les utilitzem.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals dels usuaris i clients de Marc Chavarria Serveis S.L. Per a qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de les dades personals, podeu contactar amb Marc Chavarria Serveis S.L. a través de l’adreça de correu electrònic o telèfon que apareixen al final d’aquesta política.

Dades que recollim

Marc Chavarria Serveis S.L. recull les següents dades personals dels seus usuaris i clients:

Nom i cognoms
Adreça postal i/o electrònica
Telèfon de contacte
Dades bancàries (en cas que sigui necessari per a la gestió dels pagaments)
Altres dades personals necessàries per a la correcta prestació dels serveis que ofereix la Marc Chavarria Serveis S.L.

Marc Chavarria Serveis S.L. també recull informació a través de cookies i altres tecnologies de seguiment quan els usuaris accedeixen al nostre lloc web. Podeu consultar la nostra Política de Cookies per obtenir més informació.

Finalitat del tractament de les dades

La finalitat del tractament de les dades personals dels usuaris i clients de la Marc Chavarria Serveis S.L. és la prestació dels serveis que ofereix la Marc Chavarria Serveis S.L. Així mateix, les dades també es poden utilitzar per a la gestió administrativa, fiscal i comptable de la Marc Chavarria Serveis S.L., així com per a l’enviament d’informació comercial i promocional sobre els serveis de la Marc Chavarria Serveis S.L..

Marc Chavarria Serveis S.L. només utilitzarà les dades personals dels seus usuaris i clients per a les finalitats per a les quals van ser recollides, i no les cedirà a tercers sense el seu consentiment previ

Legitimitat del tractament de les dades

La base legal per al tractament de les dades personals dels usuaris i clients de la Marc Chavarria Serveis S.L. és l’execució del contracte entre les parts per a la prestació dels serveis que ofereix la Marc Chavarria Serveis S.L. Així mateix, el consentiment de l’usuari o client també pot ser una base legal per al tractament de les seves dades personals, en cas que així es requereixi.

Drets dels usuaris i clients

Els usuaris i clients de la Marc Chavarria Serveis S.L. tenen dret a accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades personals, així com a la seva portabilitat i a la limitació del tractament, d’acord amb les disposicions de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. Així mateix, els usuaris i clients poden retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previs a la seva retirada.

Conservació de les dades

Les dades personals dels usuaris i clients de la Marc Chavarria Serveis S.L. es conservaran durant el temps necessari per a la prestació dels serveis que ofereix la Marc Chavarria Serveis S.L. i per a complir amb les obligacions legals aplicables. Un cop finalitzat aquest període, les dades es suprimiran de forma segura.

Seguretat de les dades

Marc Chavarria Serveis S.L. té implementades les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals dels seus usuaris i clients, i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Modificacions de la política de privacitat

Marc Chavarria Serveis S.L. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a les noves exigències legislatives o jurisprudencials, així com a les pràctiques del sector. En aquest cas, Marc Chavarria Serveis S.L. informarà els usuaris i clients de les modificacions introduïdes a través del lloc web o per altres mitjans adequats.

Contacte

Si teniu qualsevol qüestió sobre aquesta política de privacitat o sobre el tractament de les vostres dades personals per part de Marc Chavarria Serveis S.L., podeu contactar amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic info@mcserveis.com o el telèfon 972405282.

ca
Powered by TranslatePress
mcserveis.com